Jednoduché a klíčové afirmace pro spokojený život [tip]

01.09.2021

Proč by tě měly tyto afirmace zajímat? Protože se po těchto afirmacích člověk cítí často mnohem lépe a vede po všech stránkách klidnější a spokojenější život. Jednoduchost tkví v tom, že přečtení několika vět zabere jen pár minut denně.


Mandalu na plátně malovala Mirka a symbolizuje pestrý koloběh života.
Mandalu na plátně malovala Mirka a symbolizuje pestrý koloběh života.

Osobní zkušenost

Celá tato záležitost začala poměrně nevině. Před několika lety jsem byl už trochu zoufalý ze své finanční situace. Ať jsem makal sebevíc, tak to sice bylo vidět na výsledcích a naučili jsem se opravdu spoustu věcí, ale na bankovním účtě se to příliš neprojevovalo. Tenkrát jsem se obrátil na všestranného přítele s dotazem, jak to řeší u svých klientů on. Odepsal, že je to jednoduché a poslal mi mailem pár vět týkající se odpuštění se vzkazem - ať vydržím. 

Tíživá finanční situace mě donutila vyzkoušet afirmace

Po několika přečteních jsem si afirmace již zapamatoval a začal je odříkat nejčastěji jednou týdně ve vaně. Za pár týdnu se po letech "stagnace" začaly skutečně dít hodně zajímavé a pozitivní změny. Za několik let jsem afirmací slyšel a vyzkoušel spoustu a ty které fungovaly mě a mým přátelům posílám tímto článečkem dálším lidem.


Co je to vlastně ta afirmace?

Afirmaci samozřejmě najdete stroze vysvětlenou na wikipedii. Osobně afirmaci vnímám jako něco mezi modlitbou a mantrou. Je to určitý typ sebe-léčení a psychohygieny. Jinými slovy řečeno totéž: uklidnění a vystředění. Afirmace jsou z pravidla hluboké věty, které se osobně dotýkají čtenáře u kterého často vyvolají určitý druh pocitu, emoce a uvědomění. Svým způsobem jsou afirmace kouzelné v tom, jak často dynamicky zafungují a přitom stačilo na první pohled tak málo - číst nebo z paměti odříkávat určité věty. 

Co člověk svými myšlenkami nebo slovy vysílá, tak to také dřív nebo později přijímá...

Afirmace fungují z velkou pravděpodobností na principu rezonance (podobné přitahuje podobné) jako ostatně všechno na tomto světě. Není ani tak důležité jak afirmace fungují, ale především že velmi často skutečně zaberou. Jelikož je společenské nastavení nakloněno (ještě stále) směrem k technice, digitalizaci a všeobecnému materialismu, tak je možné, že i pouhé čtení těchto afirmací může člověku dělat problémy. Pokud se Ti některé věty budou číst špatně nebo se Ti horko-těžko cedí přes zuby, tak se vrať na začátek pasáže a čti znovu. A nezapomeň děkovat. Jdeme na to...?!


Zde jsou klíčové afirmace prověřené mnohaletou praxí


Zkrotit mysl

 • Z celého srdce odpouštím své mysli a prosím moji mysl o odpuštění. Děkuji

 • Moje mysl plní funkci, ke které byla dle vůle a plánu Boha stvořena. Děkuji

 • Mým novým vedením je dobrý pocit, podle kterého se rozhoduji na cestě životem. Děkuji

Klid / Vděčnost / Přijetí / Důvěra / Nadhled

 • Pociťuji intenzivní pocit klidu ve své hrudi. Jsem ve svém středu. Děkuji

 • Vyzařuji vděčnost za svůj život a všechno co ke mně přichází. Děkuji
 • Přijímám do svého života Boží hojnost ve všech jeho krásách. Děkuji
 • Důvěřují mé vnitřní síle. Důvěřuji vůli a plánu Boha. Děkuji
 • Vím, že tento svět je hra, kterou chci hrát a prožít. Děkuji

Odpouštět a prosit o odpuštění


 • Z celého srdce odpouštím Bohu a z celého srdce prosím Boha o odpuštění. Děkuji
 • Z celého srdce odpouštím mě samotnému a z celého srdce prosím sebe sama o odpuštění. Děkuji
 • Z celého srdce odpouštím rodině, přátelům a nepřátelům a z celého srdce prosím rodinu, přátelé i nepřátelé o odpuštění. Děkuji
 • Z celého srdce odpouštím živlu peněz a z celého srdce prosím živel peněz o odpuštění. Děkuji
 • Z celého srdce odpouštím elementům éteru, vzduchu, ohni, vodě a zemi a z celého srdce prosím element éteru, vzduchu, ohně, vody a země o odpuštění. Děkuji


Ubránit vlastní energii

 • Dle plánů a vůle Boha je moje energie pouze moje a pouze já rozhodnu co sní udělám. Děkuji
 • Dle plánů a vůle Boha se osvobozuji od veškerého napojení, která nejsou z mé vůle. Děkuji
 • Dle plánů a vůle Boha okamžitě vycítím, pokud se někdo pokusí toto napojení obnovit nebo vytvořit. Děkuji
 • Dle plánů a vůle Boha si beru zpátky energii, která mi přes napojení odešla, přijímám za ni zodpovědnost a očišťuji ji od všeho, čím byla zneuctěna. Děkuji

Zlomit a odstranit kletby

 • Dle vůle a plánu boha prosím zlomit a odstranit vědomé i nevědomé kletby z naší genetické rodové linie ze všech životů minulých i současných. Děkuji

Nastavení Božího řádu

 • Nastavuji Boží Řád ve svém životě. Děkuji


Afirmace na míru

Případně vlastní formulace: Z celého srdce odpouštím [něčemu nebo někomu] a z celého srdce prosím [něco nebo někoho] o odpuštění. Děkuji

Zrušit negativní programy: Dle plánu a vůle Boha ruším s konečnou platností do minulosti i přítomnosti a s účinností pro všechny zúčastněné [konkrétní program, který chci zrušit]. Mám se rád(a) a vážím si sebe-sama. Děkuji


Doporučení:

 • Při čtení je důležitý klid, upřímnost, důvěra, procítění a poděkovaní.
 • Pomůže také ideálně přepsat vlastní rukou nebo vytisknout a dát na viditelné místo.
 • Opakovaně číst minimálně jednou denně ráno, ideálně i v poledne a před spaním. 
Pocitově.
 • Pokud ti nevyhovuje slovo: "Bůh", tak si ho nahraď v celém textu např. za slovo: "Vesmír"
 • Pozitivní změny se dostaví z pravidla za několik dnů až týdnů. Stává se také, že se dostaví po jediném přečtení. Tak či onak, jakmile se pohár naplní, tak to pocítíš.

Afirmace pro tisk

Tyto afirmace se s přehledem vejdou na jednu stranu papíru A4. Připravil jsem pro Vás jednoduché PDFefko, které si můžete vytisknout na běžné tiskárně a nosit stále při sobě. 


Poděkování a inspirace:

 • Ivan Rybjanský - vynálezce a inovátor Somavedicu
 • ing. Jiřina Slámová - inspirativní video na youtube
 • Jiří Ledvinka - za nastavení božího řádu (tečka)


Další články na blogu


Proč by tě měly věčné principy zajímat? Protože není vůbec lehké se v těchto oblastech zorientovat a najít v dnešním chaotickém oceánu informací ty skutečně podstatné. Jedná se o živoucí principy, které nemají počátek ani konec. Nejsou to žádné trendové (instantní) témata, ale něco s čím se člověk setkává celý život. Toto shrnutí může vnést do...

Proč by tě měly naše mnohaleté zkušenosti se Somavedicem zajímat? Protože už od samotného začátku bylo v celku jasné, že právě tahle svítící skleněná bambulka odpaluje vstup do nové životní etapy nejen pro nás dva, ale i pro všechny, kteří se nebojí zkoušet nové přístupy a sunout svůj život nevyhnutelně v před.

Proč by tě měl náš příběh zajímat? Může ti pomoci najít v životě více důvěry, pevnosti a odvahy žít svůj život tak, jak si přeješ ty a nikdo jiný. Také se může dostavit efekt pozitivní inspirace k tomu jít stále dál... ono nám všem stejně nic jiného nezbývá ;-)